Harapan dan Impian

Segala impian dan harapan tapi bukan hanya sekedar angan-angan yang aku tuang dalam sebuah buku yang berisi tentang harapan dan impian masih tersimpan dalam angan.