First Rank Is not Everything

Be the first isn't everything. Cerdas nggak selalu dapet first rank. Itu hanyalah sebuah tolak-ukur dalam formalitas. Tetep semangat berprestasi! Jangan pantang mundur. Jangan minder dulu sama yang jadi the first! You are very amazing! You must believe it!